Αναζήτηση

Contact Us:

EXHIBITION: Dafnis 38 + Ath. Diakou, Paleo Zografou
Temporary- PARKING on the PEDESTRIAN, outside our Store.

OASA / Bus Lines: 230 and 608, 8th Stop Zografou / 8th Bus stop.
Store : 38, Dafnis street, Zografou 15772, Athens.
T. 210 7799398
   

e-mail: panitsidis@panitsidis1945.com

©2021 by PANITSIDIS1945 / All Rights Reserved

Opening Hours:

Δευτέρα/Monday |  Τετάρτη/Wednesday |  Σάββατο/Saturday: 10:00 -15:00
Τρίτη/Tuesday | Πέμπτη/Thursday | Παρασκευή/Friday :

10:00 -- 14:00 & 17:00 - 20:00

Κυριακή με Ραντεβού.Available on Sundays also! Call us.